Køreskolen på Toppen, tilbyder dig en grundig og ansvarlig køreuddannelse.

Kategori B kørekort (bil)

Lovpakke pris: 15.495 DKK

Tilbuddet indeholder

 • 29 Lektioner teoriundervisning.
 • 16 Lektioner øvelseskørsel på vej.
 • 4 Lektioners manøvrebanekursus. (Kravlegård).
 • 4 Lektioners køreteknisk kursus. (Glatbane).
 • Online teori prøver mm. (Gælder i 90 Dage).
Skolevognen "lille vogn" til store drømme

Yderligere omkostninger:

Leje af skolevogn til praktisk prøve

1.400,-

Prøvegebyr (til staten)

1.170,-

Lægeattest

500,-

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

950,-

Yderligere skjulte gebyrer

0,-

Hvornår kan jeg tage kørekort?

Du kan tidligst begynde at tage kørekort 3 måneder før din 17 års fødselsdag - dvs. når du er 16 år og 9 måneder gammel.


Hvad kræver det at tage kørekort B?

Minimumkravene er som følger:

 • 29 teorilektioner

 • 4 lektioner a 45 minutter på lukket øvelsesplads/kravlegård

 • 16 lektioner a 45 minutter på vej

 • 4 lektioner a 45 minutter på køretekniskanlæg

Manøvrebanen

Inden du må køre på offentlig vej i skolebilen, skal du på lukket øvelsesplads (manøvrebane/kravlegård). Teoriundervisning og kørsel skal følges ad, således at undervisningen i en lektion, først gennemføres i teorilokalet og derefter i skolebilen.

Køreprøven

Køreprøven kan tidligst aflægges på din 17 års fødselsdag, og først efter du har bestået teoriprøven og gennemført et køreteknisk kursus.

Teoriprøven

Teoriprøven kan tidligst aflægges 1 måned før din 17 års fødselsdag, og først efter at du har gennemgået et færdselsrelateret førstehjælpskursus á 8 timers varighed, et komplet teoriforløb samt de første 14 lektioner i kørsel på vej.

Se bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) her: BEK nr. 757 af 29/05/2020

Vigtige dokumenter

 • Lægeattest underskrevet af egen læge, samt vellignende foto 35×45 mm (pasfoto)

 • Opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.

Desuden skal følgende medbringes til praktiske og teoretiske køreprøve:

 • Gyldigt pas eller dåbs-/fødsels-/navneattest samt gyldigt billede-id

 • Lektionsplanen/kørebogen

 • Blanket P23 (ansøgning om kørekort)

 • Eventuelt kørekort udstedt til anden kategori eller ved generhverv nuværende kørekort til kategori B.